the world as i found it
home | kunstenaars | about | praktisch | atelier | colofon
colofon
the World as I found it

een groepsproject van de weekendklas digitale fotografie
SLAC/ Academie Beeldende Kunst


verantwoordelijke uitgever: Annemie Verbeek, Zijpstraat 7, 3220 Holsbeek


vormgeving: Stijn Van der Linden en Lieven Van Landschoot
website: Lieven Van Landschoot
editoriaal: Katrien Steenssens en Johan Mangelschots
coverbeelden: Lieven Van Landschoot


SLAC / Academie Beeldende Kunst
Dirk Boutslaan 60-62 | 3000 Leuven
www.slac.bepartners

cc de borre bierbeek    LSEC

SLAC LeuvenStad Leuven

© the World as I found it - 2023