the world as i found it
home | kunstenaars | about | praktisch | atelier | colofon
lieven van landschoot
[silence]
left left

biografie

Lieven Van Landschoot (°1981 - Brugge)
burgerlijk ingenieur- architect, KULeuven
gas informatica, KULeuven
partner MODULO architects, Brussel

info

Bouwen zit mij in het bloed: mijn vader, grootvader en overgrootvader waren aannemers. Ik groeide op tussen hun gebouwen. Ik ben architect geworden om te kunnen bouwen. Architectuur is boeiend maar architectuur kan ook traag zijn. Architectuur vraagt overleg en compromissen. De directe, persoonlijke en compromisloze fotografie is voor mij een welkome afwisseling.

In mijn werk verken ik de grenzen tussen fotografie en architectuur. Fotografie is hierbij veel breder dan architectuurfotografie in de enge zin van het woord. Vlakken, lijnen, kleuren en texturen zijn belangrijke vormelijke elementen. De beelden zijn vaak esthetisch, al is esthetiek nooit een doel op zich maar een middel om het beeld te laten spreken. Ook inhoudelijk vormt mijn visie als architect een belangrijke constante. Ik gebruik de gebouwde omgeving als metafoor voor het leven dat zich binnen deze omgeving afspeelt.

Mijn vroege fotografische werken zijn kleine fragmenten van gevels, haast abstracte composities van gekleurde vlakken. Gaandeweg werd mijn werk vrijer en losser, de fotografische blik werd ruimer. In mijn recentste werk wordt de openbare ruimte vastgelegd in een reeks uitgezuiverde beelden.

Ook in dit eindwerk speelt de openbare ruimte een belangrijke rol. De gebouwde omgeving vormt het decor van het openbaar leven. Belangrijke maatschappelijke evoluties en conflicten laten hun sporen na, ze zorgen voor een clash, chaos, contradicties of banaliteit. Ook de gevel, grens tussen openbaar en privé-leven, is een belangrijk element. Gevels zijn letterlijk de façade die de bewoners tonen aan de maatschappij. Gevels tonen openheid of toegankelijkheid maar verraden ook angst en agressie.

contact

Paul Dejaerlaan 26/3 - 1060 Brussel
www.thearchitect.be
© the World as I found it - 2023