the world as i found it
home | kunstenaars | about | praktisch | atelier | colofon
stijn van der linden
[人]
left left

biografie

Stijn Van der Linden (°1983 - Merksem)

Master in de Bio-Ingenieurswetenschappen, Bosbouw en Natuurbeheer.
Aardobservatie Ingenieur bij het Agentschap voor Geografische Informatie in Vlaanderen (AGIV).

info

Al vanaf jonge leeftijd zorgde mijn vader ervoor dat ik ‘mee’ was met de steeds sneller evoluerende technologische trends. Ik had al vroeg toegang tot ‘het internet’ en het duurde niet lang voor ik mijn vader inhaalde op vlak van computerkennis. Nu ben ik op een punt beland waar ‘offline’ zijn onnatuurlijk aan voelt. Een wereld zonder google kan ik me niet meer voorstellen.

Ik merk de laatste tijd dat mensen meer en meer belang hechten aan hun privacy. Een gevolg hiervan is dat mensen behoedzaam worden voor fotografen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Google Street View. Mensen vinden het een nuttige dienst, maar tegenwoordig zijn er steeds vaker die hun eigen huis liever niet publiek maken.

Is privacy zo belangrijk geworden dat het de idee van artistieke vrijheid, of zelfs de vrijheid van meningsuiting, kan gaan bedreigen? Tegelijkertijd is er een omgekeerde trend op te merken. Mensen fotograferen vrienden en hun persoonlijke omgeving en posten, zonder er bij stil te staan, het materiaal op sociale media, waar het publiek gemaakt wordt. Fotografen zoals Michael Wolf stellen deze dualiteit tussen privacy en de vrijheid van een straatfotograaf in vraag, zoals in zijn ‘Paris Street View’ beelden. In dit project onderzoek ik de dualiteit tussen privacy en artistieke vrijheid, als voorbeeld van vrijheid van meningsuiting.

Met als inspiratie het 'blurren' van mensen op beelden in Google Street View, maak ik straatfoto’s en verander ik de beelden door mensen volledig of gedeeltelijk te vervagen. Ondanks de vervaging blijven mensen herkenbaar als menselijke figuren. Dit is vergelijkbaar met de onscherpe gebouwen in Sugimoto's 'Architecture'. De foto verliest geen betekenis en blijft relevant. Het project is bedoeld als oefening om een balans te zoeken tussen het esthetische en het betekenisvolle. Ik probeer het vervagen van mensen, tot nu toe puur functioneel gebruikt omwille van de privacy regelgeving, om te vormen tot iets dat interessant en aantrekkelijk is. 人 is het Japanse symbool voor mensen.

contact

www.takemesomewherenice.be
@SadRebel
© the World as I found it - 2023